TerMaatWerkt

'Talent Mens Werk'

Communicatie Organisatie Ontwikkeling

Logo TerMaatWerkt
Abush Ter Maat

Beste bezoeker,

Welkom op de site van TerMaatWerkt. Ik adviseer mens en organisatie, altijd vanuit verbinding en ontmoeting. Hier vindt u waar ik voor sta, wat ik voor u kan betekenen en wat ik daarin belangrijk vind.

Waar staat TerMaatWerkt voor? Voor TMW; Talentvol, Menszijn en Werksamen.

Talentvol

Talentvol staat voor vorming, ontwikkelen en leiding. Ieder mens heeft een bedoeling. Een doel, een waarde die besloten ligt in de zegening van ons karakter, gaven en talenten. Hierdoor kunnen we zorgen voor onze eigen behoeften en werken aan onze eigen doelstellingen. Het vormen van ons karakter is van groot belang voor een goede ontwikkeling van ons talent. Een grondhouding waaruit later een gezonde beroepshouding kan ontwikkelen. Goede vorming gaat een leven lang mee.

In de tweede plaats gaat het om het ontwikkelen van ons talent. Dit komt het beste tot stand in relatie tot andere mensen. Hierdoor zijn we van waarde voor onze medemens en dus ook organisatie. We hebben allemaal tekort en overvloed, daarom hebben we de verantwoordelijkheid om te geven en te ontvangen. Te ontvangen wat we tekort hebben en te geven waar we in overvloed van hebben.

Onze waarden en doel als mens of organisatie is al aanwezig zijn. Het leven en werken hiermee blijft het een proces die ondervonden is aan verandering en leiding nodig hebben. Leiding door het erkennen van een groter geheel en een schepper en leiding door middel van menselijke voorbeelden. Een mens is immers pas mens als hij ook medemens is. In het Afrikaans betekent Ubuntu; `Ik ben omdat wij zijn.` Samenwerken is samenleven.

Menszijn

De basis en de verbindende factor binnen een mens of een organisatie is het menszijn. Menszijn betekent gezond en vitaal zijn. In balans. Daarvoor is het noodzaak om authentiek en integer te zijn.

Vanuit eigenwaarde begint gelijkwaardigheid. Liefde, respect en waardering voor onszelf en de ander.

Werksamen

Pas als mensen en middelen goed op hun plaats staan, komen ze optimaal tot hun recht en is optimaal waarde toevoeging en samenwerken mogelijk. Relaties zijn hierin de doorslaggevende factor. Dat relaties zodanig gepositioneerd zijn dat ze leiden tot een logische en coherente structurering van processen.

Ontmoeten

Vanuit de ontmoeting kom ik graag persoonlijk met u in contact tijdens een kop koffie of een wandeling.

Een mens en een organisatie ontlenen hun bestaansrecht vanuit haar basis en bedoeling. Waarden en uitgangspunten in combinatie met haar behoeften en doelstellingen. Daarom ontmoet ik graag de mens en organisatie gedurende dit gesprek en luister ik uw behoeften en doelen te voorschijn.

Aan de hand hiervan analyseer en voel ik aan wat mijn bevindingen hierover zijn en waarin de verbinding is te zien.

Logo TerMaatWerkt

Verbinden

Op de volgende onderwerpen gaat TerMaatWerkt graag de verbinding met u aan:

  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Authenticiteit en integriteit
  • Gezonde relaties en een vitale organisatie
  • Menselijke en organisatie ontwikkeling

Door vanuit mijn verbinding met en enthousiasme over de bovengenoemde thema's naast u te gaan staan, kijk ik als sparringpartner samen met u naar wat er nodig is.

Ontwikkelen

Ontwikkelen vraagt om commitment. Wees gecommiteerd aan jouw waarden, uitgangspunten, behoeften en doelstellingen. Pas dan is vruchtbaar ontwikkelen mogelijk en kansrijk. Daadwerkelijk ontwikkelen begint met een duidelijke stappenplan. Hierover ga ik graag met u in gesprek. Neem contact op en we maken een afspraak!

Neem vrijblijvend contact op en ik kijk graag samen met u naar de mogelijkheden!

Diensten

TerMaatWerkt kan verschillende dingen voor u betekenen. Om het inzichtelijk te maken staan hieronder in het kort vier mogelijke diensten. Maatwerk is echter het uitgangspunt, dus neemt u vooral contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Dienst opbouwen en ontwikkelen van mens en organisatie

Adviesgesprek

Graag kijken en luisteren wij naar u over wat uw organisatie nodig heeft op het gebied van opbouwen, ontwikkelen of samenwerken.

Luisteren en kijken

Dit doen we stapsgewijs door het gesprek aan te gaan, onderzoek te doen en te luisteren naar ervaringen en te kijken naar de huidige situatie. Uit een authentieke en integere analyse werken wij bevindingen over de huidige situatie, de gewenste situatie en de weg waarlangs het gaat daar tussen te overbruggen.

Visie op actie

Vervolgens doen wij aanbevelingen, opbouwend en ontwikkelingsgericht. Hierover gaan we graag met u het gesprek aan en al sparrenderwijs komen we gezamenlijk tot een gedragen visie op actie. Dit werken we samen met u uit in een mens- en organisatievisie.

Sparren, feedback, coaching

Wij zijn graag betrokken bij het ontwikkelen. U kunt rekenen op onze toewijding en dienstbaarheid bij het realiseren van de kwaliteit van de uitvoering. Altijd met het uitgangspunt van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Dienst sparringpartner

Ontwikkelen begint vanuit ontmoeten

Soms heeft u als professional of als mens behoefte aan een sparringpartner bij het verkrijgen van een heldere en duidelijke visie. Wij helpen u graag met een vrijblijvend adviesgesprek tijdens een kop koffie of een hapje eten. Van hieruit kijken wij met een open en eerlijke blik hoe u uitdagingen, belemmeringen of knelpunten kunt transformeren naar kansen en ruimte. Uitgangspunt is altijd uw mogelijkheden verbinden aan mogelijkheden van anderen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wandelen in de natuur met TerMaatWerkt

Stappenplan maken

Vervolgens gaan we in samenspraak momenten plannen waarop we een wandeling maken, een hapje eten of gewoon het gesprek aangaan met een kop koffie. Juist door basale menselijke aspecten als basis te nemen komen uw mogelijkheden al sparrenderwijs bij u naar boven.

Feedback en sparren

Mijn feedback gaat altijd uit van het feit dat u zelf de kapitein bent en ik de loods die u helpt met het binnenvaren van de (veilige) haven op de juiste plek. Dus op basis van gelijkwaardigheid. Een andere rol maar met een overeengekomen gemeenschappelijk doel.

Dienst communicatie door een verhaal

A. Spreker en schrijver van het gesproken woord

Op het thema communicatie ben ik graag een vertolker van het verhaal. Zelf spreek ik graag over thema's die gaan over mens, organisatie en samenleving. Denk hierbij concreet aan aan menselijke en geestelijke ontwikkeling, relaties, levensthema's, zingeving, geloof en spiritualiteit.

Hoe doe ik dat?

Dit doe ik altijd vanuit een duidelijke mens en maatschappij visie en en vanuit mijn eigen authentieke en integere verhaal. Dit doe ik via toespraken, via (online)media, in dialoog of in gesprekken en interviews. Ik combineer het vaak ook met het geschreven woord via het gesproken woord via columns, visiestukken en opiniestukken.

B. Sparringpartner voor visie op communicatie

Graag help ik u om een authentieke en integere communicatievisie te ontwikkelen. Dit betekent werken aan een openhartig en uitnodigend verhaal die appellerend en activerend werkt. Dat betekend dat u uw woordvoering, toespraken of schriftelijke bijdrages ten allen tijde kunt ophangen aan een basisverhaal en baseert op een overkoepelende mens en maatschappij visie, met een duidelijke beeld en een uitstraling dichtbij mensen die appelleert en activeert. Hierdoor zijn uw bijdrages als professional diepgaand en praktisch van aard.

Hebt u behoefte om uw spreken of schrijven qua overredingskracht te verbeteren?

Ik kijk naar mensen wie ze zijn, wat hun talenten zijn en hun ervaringen, kwaliteiten en vaardigheden. Door middel van een uitnodigingsgesprek met een kop koffie onderzoeken we wat voor u werkt. Deze sparringsessies kunnen op locatie of tijdens een natuurwandeling.

Dienst schrijven van een onderzoek, visie of opiniestuk

Onderzoek

Het schrijven van een onderzoek doe ik het liefste aan de hand van openhartige, authentieke, integere en uitnodigende gesprekken. Visiestukken en boeken dienen ter ondersteuning en of inspiratie.

Tevoorschijn laten komen

Door in gesprek te gaan met de mensen in het veld en door meer informatie op te zoeken over de aanwijzingen en opmerkelijke situaties die ik onderweg tegenkom, kijk en luister ik tevoorschijn wat de belemmeringen, knelpunten en uitdagingen van de huidige en gewenste situatie precies zijn.

Visie tot actie

Om vervolgens aan te geven wat de bedoeling en de basis niet dient. Door verbanden te zien en te leggen waar de kwaliteit en de uitvoering beter kan. Om pas daarna aanbevelingen te doen waar saneer- en ontwikkelmogelijkheden liggen. Op basis hiervan schrijf ik graag een heldere visie met verbindende en enthousiasmerende aanbevelingen.

Visie- opiniestuk

Visie gaat over tevoorschijn kijken en luisteren. Dit gebeurt bij mij op basis van de praktijk, op basis van ervaring en inzicht. Door vanuit de ontmoeting te kijken wat er bij mensen tevoorschijn komt.

Verhalen maken ontmoeting, verbinden en ontwikkelen haalbaar en behapbaar. Door diepgang wordt duidelijk wat haalbaar is. Door het eenvoudig te maken, beeldend en dus eenvoudig. Hierdoor maak ik van een berg een drempel, een brede weg breng ik terug tot een smalle weg.

Handelwijze/stijl

Ik ben opbouwend kritisch is. Ik kijk met de stroom mee en tegendraads naar structuren, invloeden en machtsverdelingen. Uiteindelijk geloof in de kracht van mensen en organisaties. Liefde voor de samenleving is mijn uitgangspunt. Dat betekent dat ik denk, voel, spreek en handel vanuit toewijding en dienstbaarheid. Door te confronteren en te verbinden. Vanuit de bedoeling, met oog en oor voor de basis en met de menselijke maat als visie.

Podium en Media

Desgewenst kan ik deze verhalen vertalen naar een toespraak of door deze voor te dragen in zalen, via radio en op video. Mijn boodschap komt het sterkste over van mens tot mens. Mensen en organisaties ontvangen geen ellenlange rapporten, maar een eenvoudig verhaal met diepgang en heldere kernpunten. Met duidelijkheid wat de uitdagingen zijn en met een hoopvol appel over mogelijkheden en aanbevelingen. Verbindend en enthousiasmerend.

In gesprek aan de keukentafel met TerMaatWerkt

Missie

TerMaatWerkt is er voor mensen en organisaties die zichzelf vanuit de menselijke maat willen ontwikkelen.

De menselijke maat is de gezonde relatie tussen de basis, menszijn en de bedoeling, talent. Van hieruit help ik mensen met een basis leggen voor hun levenswijze en missie en organisaties met hun werkwijze en missie.

Visie

TerMaatWerkt gaat voor dat de menselijke maat weer de werk en levenswijze is van mensen en organisaties. Het uitgangspunt voor ons samenleven en -werken is de samenleving. Door de ogen van een familie die met elkaar samenleeft en werkt. Werk is een sociale aangelegenheid. Het MKB, zoals familiebedrijven, zijn de ruggengraat van Nederland. Het begrip familie mag mag u in deze zien in de overdrachtelijke zin des woords. Het gaat er om dat een bedrijf enkel en alleen gericht op contracten, niet het optimale rendement behaalt . Er dient ook verbondenheid te zijn. Zakelijk met de menselijke maat. Vanuit de basis en trouw aan de bedoeling. 'Ik ben omdat wij zijn.' Samenwerken is samenleven.

Partnership TerMaatWerkt en Domein-werkt #SamenVooruit

Bekijk SamenVooruit